O společnosti

Společnost STAVO - Havel s.r.o. byla založena v roce 2002, Její sídlo je ve Středočeském kraji, obec Vinařice (blízko Dobrovice), okres Mladá Boleslav.

Specializuje se na provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zednictví, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, silniční motorovou dopravu nákladní, správu a údržbu nemovitostí, přípravné práce pro stavby a nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).

Vlastní souhlas krajského úřadu, středočeského kraje pro výkup, shromažďování a recyklaci odpadů. Je tedy oprávněnou osobou a při předání nehrozí žádných sankcí ze strany státní správy.

Dále vlastní certifikát, který je dokladem, že společnost v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování, silniční motorové dopravě nákladní (vnitrostátní) zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

   

Společnost STAVO - Havel s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90510.